Skip to main content

We are inspired Business Analysts and Designers creating “the new” as “a team” in most desirable, viable and feasible ways.

Design Thinking + Doing Studio

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme

‘Design Thinking’ metodolojisini temel alarak yürüttüğümüz Eğitim ve Atölye Çalışmalarında; problemi, fırsat alanlarını ve hedef kitleyi doğru bir şekilde tespit edip, yaratıcı çözüm üretme tekniklerinden faydalanarak müşteri odaklı içgörülerden oluşan çözüm kapsamını birlikte oluşturuyoruz.

Design Thinking + Doing Studio

Agile İş Analizi

Tasarım odaklı ve çevik kapsam belirleme yöntemleriyle Agile projelere doğru kapsamla başlanmasını sağlıyor ve projelerin öngörülebilirliğinin artırılmasına yardımcı oluyoruz. Agile iş analizi teknikleri ile product backlog’daki user story ve kabul kriterlerinin iş hedefi, müşteri ihtiyaçları ve içgörülerini karşılayacak şekilde oluşturulmasını sağlıyoruz.

Design Thinking + Doing Studio

Servis Tasarımı

Dijital Dönüşümün beraberinde getirdiği bir gereklilik olarak Süreç Tasarımının yerini alan Servis Tasarımı yaklaşımı ile bir hizmet ekosistemini oluşturan tüm paydaşları ele alarak ‘Design Thinking + Design Doing’ metoduyla yaratıcı, deneyim ve insan odaklı servisler tasarlıyoruz.

Design Thinking + Doing Studio

Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı

Müşteri Yolculuğu Haritası (Customer Journey Mapping) çalışmaları yapıyor, ortaya çıkardığımız problemler ya da fırsat alanları için fikirler geliştirerek müşteri deneyimini yeniden tasarlıyoruz.

EğitimDanışmanlık
Design Thinking + Doing Studio

Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı

Stratejik Tasarım ile Kapsam Belirleme çalışmalarında yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinden, mükemmel müşteri deneyimi tasarımına kadar birçok alanda stratejinize uygun çözümler tasarlıyoruz.

Yeni Kitap

Design Thinking & Doing Mentor Book

İş birimleri ve geliştirme ekiplerinin projelerin kapsamını tasarım odaklı iş analizi teknikleri ile “birlikte’ belirlemelerini sağlıyoruz.

Ayrıntılı Bilgi