Skip to main content

Business Analysis and Innovation: From blockchain to artificial intelligence, ways of coping with trend headlines in technology

Technology and digital transformation is sweeping every industry from banking to agriculture, from education to retail. Everyday we hear new technologies and new hypes in the tech industry. A few years ago, everyone started talking about Internet of Things, then came along Artificial Intelligence and finally came Blockchain. Are these merely hypes or fashionable terms, or are they necessities? How should Business Analysts keep track of these technologies?

İş Analizi ve İnovasyon: Blokzincirinden yapay zekaya, teknolojide moda başlıklarla başa çıkmanın yolları

Teknoloji ve dijital dönüşüm, bankacılıktan tarıma, eğitimden perakendeye her sektörü radikal şekilde yeniliyor. Bu arada, teknolojide de pek çok yeni gelişme ortaya çıkıyor. Daha birkaç sene önce çok duymaya başladığımız Nesnelerin İnterneti, daha sonra Yapay Zeka, ve son olarak da Blok Zinciri (Blockchain) konuları iş dünyasını önemli ölçüde etkiliyor. Peki bu konular moda oldukları için mi, gerekli oldukları için mi gündeme geliyor? Her teknoloji öğrenilmeli ve uygulanmalı mı? İş analistleri, bu konulara hakim olmayı ve gerekli yetkinlikleri edinmeyi nasıl başarabilirler?

Cavit Yantaç
Microsoft – Evangelism Lead

Get In Touch

  Contact Us

  BA-Works Business Analysis Services

  Eski Büyükdere Street.
  Maslak Business Center,
  Block: A Floor: 8
  Sarıyer / Istanbul – Turkey
  Email: conference@baistanbul.org
  Phone: +90 212 276 06 41


  Visit Website